Ústřední kolo Celostátní soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír

ZUŠ Praha 8, Taussigova, sobota 27. dubna 2024

Klavír sólo      
Kategorie      
VIII. Magdaléna Malá 3. místo uč. Jarmila Klápšťová

V ústředním kole soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír se Magdaléna Malá setkala se 17 výbornými klavíristy z celé České republiky v kategorii do 17 let
a
získala 3. místo.
Děkuji Jarmile Klápšťové, učitelce Magdalénky, za pedagogickou činnost
a oběma blahopřeji k úspěchu.

Jiří Kurfiřt

 

 

Krajské kolo Celostátní soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír ZUŠ Turnov, pondělí 18. března 2024

Klavír sólo      
Kategotie      
VIII. Magdaléna Malá 1. místo s postupem uč. Jarmila Klápšťová
IX. Tereza Krausová 2. místo uč. Iva Malá

V krajském kole soutěže ve hře na klavír získala Tereza Krausová 2. místo 
a Magdaléna Malá 1. místo s postupem do ústředního kola, kde se setká s výbornými mladými klavíristy z celé České republiky.

Magdalénka navíc získala diplom „Za interpretaci skladeb Vítězslava Nováka.“ Oběma klavíristkám blahopřeji k úspěchu, děkuji jim za krásnou hudbu, kterou od nich můžeme slyšet po celou dobu jejich studia na ZUŠ Semily. Děkuji i učitelkám Ivě Malé a Jarmile Klápšťové za to, jak pedagogicky obě děvčata vedou.
Ústřední kolo soutěže pořádá ZUŠ Praha 8, Taussigova od 25. do 28. dubna 2024.           

Jiří Kurfiřt

Okresní kolo Celostátní soutěže žáků ZUŠ ve hře na klavír ZUŠ Jilemnice, čtvrtek 22. února2024

Klavír sólo      
Kategorie      
IV. Vít Šobáň 1. místo uč. Jiřina Beránková
VI. Michaela Medková nemoc uč. Jarmila Klápšťová
VII. Magdaléna Malá 1. místo s postupem uč. Jarmila Klápšťová
VIII. Kryštof Mazánek nemohl se účastnit uč. Jiřina Beránková
IX. Tereza Krausová 1. místo s postupem uč. Iva Malá
Klavírní duo      
Kategorie      
II. Štěpánka Bártová, Michaela Švarbová 1. místo uč. Jana Vávrová
IV. Zuzana Krausová, Kamiola Medková 1. místo uč. Jarmila Klápšťová/Iva Malá

Děkuji všem mladým klavíristům a klavíristkám za krásnou hudbu, škoda že se nemohli z objektivních důvodů (nemoc, uvolnění z praktické části vzdělávání na střední škole) všichni okresního kola zúčastnit. Porota ty, kteří se zúčastnit mohli, vyhodnotila parádně. Blahopřeji jim k výsledkům, jejich pedagogům děkuji za pěknou pedagogickou práci. Magdalénce a Terezce přeji, ať si pěkně zahrají v krajské kole soutěže, které se koná 18. března 2024 v ZUŠ Turnov

Jiří Kurfiřt