Školné

Školné pro školní rok 2019/2020 bylo zvýšeno o většiny oborů o 10 Kč měsíčně, u individuální výuky hudebního oboru o 20 Kč měsíčně.

Přípravná hudební výchova – mateřské školy, předškolní 350,- Kč
Přípravná hudební výchova 650,- Kč
Přípravná hudební výchova + nástroj týdně od začátku šk. roku 850,- Kč
Hudební obor – základní studium 1. a 2. stupeň  1500,- Kč
Výtvarný obor – přípravné i základní studium 1. a 2. stupeň  800,- Kč
říprava tanečního oboru - mateřské školy, předškolní  350,- Kč
Příprava tanečního oboru – 1. a 2. třída ZŠ 450,- Kč
Taneční obor – základní studium 1. a 2. stupeň  800,- Kč
Přípravný ročník literárně dramatického oboru 450,- Kč
Literárně dramatický obor – základní studium 1. a 2. stupeň 800,- Kč
Sedmikráska 350,- Kč
Čekanky 450,- Kč
Jizerka – základní studium 1. a 2. stupeň  850,- Kč

Studium pro dospělé – dvojnásobek školného v základním studiu

Žákům, kteří se v ZUŠ Semily věnují více oborům, bude ve školním roce 2019/2020 poskytnuta poloviční sleva za druhý i třetí finančně nejnáročnější obor. Například žák, který se učí hrát na klavír

(školné 1500,- Kč) a zároveň navštěvuje výtvarný obor (školné 800,-Kč), zaplatí za výuku klavíru 1500,- Kč a 400,- Kč za výtvarný obor apod.

O slevu na školném ze sociálních důvodů mohou rodiče zažádat písemně.  Formulář na podání žádosti dostanete v kanceláři nebo v ředitelně ZUŠ.