Krajské kolo Celostátní soutěže žáků ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje

úterý 9. dubna 2024 ZUŠ Semily

nástroj/kategorie      
Housle      
VII. (do 15 let) Jan Šobáň 2. místo uč. Jaroslava Petrásková
      klavír Jiřina Beránková
Violoncello      
IV. (do 12 let) Doubravka Svobodová 2. místo uč. Josef Krečmer
      klavír Jiřina Beránková
V. (do 13 let Mariana Kmínková 2. másto uč. Josef Krečmer
      klavír Bohdana Savuliak
IX. (do 17 let) Darja Mojžíšová 1. místo uč. Josef Krečmer
      klavír Jiřina Beránková

Zástupci naší ZUŠ zahráli v krajském kole ve svých vystoupeních krásně, poctivě a byli oceněni od poroty vysokým bodovým oceněním, které se promítlo do velmi dobrého umístění. Děkuji jim za pěknou hudbu. Děkuji i jejich učitelům a klavíristkám, které s nimi spolupracovaly.

 

Krajského kola soutěže žáků ZUŠ se zúčastnilo 57 „smyčcařů“ ZUŠ Libereckého kraje – 39 houslistů, 2 violistky, 14 violoncellistů a 2 hráči na kontrabas. Spolu s nimi přijelo i 45 pedagogů – učitelé soutěžících a klavíristé, kteří hráli se soutěžícími. A přijeli i další hosté a rodiče soutěžících. Porota pracovala v tomto složení: Předseda poroty Květoslava Hasilová ZUŠ T. G. Masaryka Chomutov, členy poroty byli Mgr. Ištván Matejča ZŠ a ZUŠ Liberec, Jabloňová, Šárka Kourková ZUŠ Tanvald a ZUŠ Jablonec nad Nisou, Vladimíra Vydrová ZUŠ Turnov a MgA. Eva Pinkasová ZUŠ Mladá Boleslav, tajemnicí poroty byla Iva Malá, dipl. um. Semily.

Děkuji učitelům a dalším pracovníkům ZUŠ Semily, jak zvládli organizaci soutěže, bylo to náročné i povzbudivé pro další činnost naší ZUŠ.

Jiří Kurfiřt

 

Okresní kolo Celostátní soutěže žáků ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje čtvrtek 14. března 2024 ZUŠ Turnov

nástroj/kategorie      
Housle      
IV. (do 15 let) Jan Šobáň 1. místo s postupem uč. Jaroslava Petrásková, klavír Jiřina Beránková
Viola      
III. (do 14 let) Kateřina Nechanická 1. místo uč. Jaroslava Petrásková, klavír Bohdana Savuilak
Violoncello      
IV. (do 12 let) Doubravka Svobodová 1. místo s postupem uč. Josef Krečmer, klavír Jiřina Beránková
V. (do 13 let) Mariana Kmínková 1. místo s postupem uč. Josef Krečmer, klavír Bohdana Savuliak
  Maxmilián Bartoň 1. místo uč. Josef Krečmer, klavír Bohdana Savuliak
IX. (do 17 let) Darja Mojžíšová 1. místo s postupem uč. Josef Krečmer, klavír Bohdana Savuliak

Děkuji všem mladým hudebníkům a hudebnicím, jejich učitelům a spolu-pracujícím klavíristkám za vzornou reprezentaci v okresním kole soutěže žáků ZUŠ ČR a postupujícím přeji, aby si pěkně zahráli v krajském kole soutěže, které se koná u nás v ZUŠ Semily v úterý 9. dubna 2024.

Jiří Kurfiřt

 

 

 

SOUTĚŽ 22.3.2023

VÝSLEDKY ŽÁKŮ ZUŠ SEMILY V KRAJSKÉM KOLE CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE ZUŠ
V KOMORNÍ HŘE S PŘEVAHOU DECHOVÝCH NÁSTROJŮ

ČESKÁ LÍPA 22. BŘEZNA 2023

Houslové duo ZUŠ Semily
Metoděj Bartoň, Jan Šobáň  3. místo

Klavírní kvarteto ZUŠ Semily
Zdislava Svobodová housle, Božena Převrátilová viola, Darja Mojžíšová violoncello,
Magdaléna Malá klavír         3. místo

Číst dál: SOUTĚŽ 22.3.2023