ÚSTŘEDNÍ KOLO VE HŘE NA KLAVÍR 2016/2017

Celostátní soutěž žáků Základních uměleckých škol

ve hře na klavír

Ústřední kolo, ZUŠ Praha 8, Taussigova, 20. – 23. dubna 2017

V ústředním kole Celostátní soutěže ZUŠ ve hře na klavír

získaly naše mladé klavíristky

MAGDALÉNA MALÁ

a

TEREZA KRAUSOVÁ

ČESTNÉ UZNÁNÍ

Magdaléna Malá soutěžila v I. kategorii, ve které soutěžilo 12 klavíristů a klavíristek. Magdalénku učí Jarmila Ochmanová.

Tereza Krausová soutěžila ve IV. kategorii, kde bylo 17 soutěžících.

Učitelkou Terezky je Iva Malá.

Obě děvčata zahrála v ústředním kole velmi hezky, muzikálně a nebojácně. Blahopřeji jim k úspěchu, kterého dosáhla v průběhu celé soutěže a těším se na jejich hudbu třeba na některém z příštích koncertů. Jarmile Ochmanové a Ivě Malé děkuji, že děvčata tak dobře na soutěž připravily.

Jiří Kurfiřt, ředitel ZUŠ Semily