Hudební obor

HUDEBNÍ OBOR – hra na hudební nástroje, sólový zpěv
ZUŠ Semily nabízí žákům široké spektrum nástrojů, na které se mohou vzdělávat: HOUSLE,VIOLA,VIOLONCELLO, AKORDEON,TRUBKA, TUBA, TENOR, BARYTON, POZOUN,LESNÍ ROH, BICÍ SOUPRAVA, ZOBCOVÁ FLÉTNA, PŘÍČNÁ FLÉTNA, KLARINET,SAXOFON, KLAVÍR, VARHANY, ELEKTRONICKÉ NÁSTROJE a KYTARA. V hudebním oboru se také vyučuje SÓLOVÝ ZPĚV.

Studium na ZUŠ začínají žáci 1. a 2. tříd ZŠ v přípravné hudební výchově, kde se formou odpovídající jejich věku seznámí se základními hudebními pojmy a také si osvojí základní hudební dovednosti. Souběžně nebo od počátku 2.pololetí školního roku se učí hrát na hudební nástroj. Žáci ZUŠ se postupně mohou zapojovat do hry v hudebních souborech jako je dechovka, která však hraje i taneční a swingovou hudbu, dále do komorního smyčcového orchestru, do kytarového souboru a do souboru zobcových fléten. V menších skupinách pak mohou pěstovat komorní hudbu. Nejlepší žáci ZUŠ se zúčastňují soutěží a naši žáci jsou v nich úspěšní na okresní,krajské i celostátní úrovni. Žáci s náležitým talentem a hlavně pílí mohou pokračovat ve studiu hudby na konzervatořích a  vysokých školách. Hudební průprava na ZUŠ se „hodí“ i ke studiu pedagogiky na středních pedagogických školách i na pedagogických fakultách. Navíc je hudba krásná a podle výzkumů intenzivní studium hry na nástroj prohlubuje schopnosti i v tak zdánlivě odtažitých disciplínách jako je například matematika.