Krajské kolo Celostátní soutěže žáků ZUŠ ve hře na smyčcové nástroje

úterý 9. dubna 2024 ZUŠ Semily

nástroj/kategorie      
Housle      
VII. (do 15 let) Jan Šobáň 2. místo uč. Jaroslava Petrásková
      klavír Jiřina Beránková
Violoncello      
IV. (do 12 let) Doubravka Svobodová 2. místo uč. Josef Krečmer
      klavír Jiřina Beránková
V. (do 13 let Mariana Kmínková 2. másto uč. Josef Krečmer
      klavír Bohdana Savuliak
IX. (do 17 let) Darja Mojžíšová 1. místo uč. Josef Krečmer
      klavír Jiřina Beránková

Zástupci naší ZUŠ zahráli v krajském kole ve svých vystoupeních krásně, poctivě a byli oceněni od poroty vysokým bodovým oceněním, které se promítlo do velmi dobrého umístění. Děkuji jim za pěknou hudbu. Děkuji i jejich učitelům a klavíristkám, které s nimi spolupracovaly.

 

Krajského kola soutěže žáků ZUŠ se zúčastnilo 57 „smyčcařů“ ZUŠ Libereckého kraje – 39 houslistů, 2 violistky, 14 violoncellistů a 2 hráči na kontrabas. Spolu s nimi přijelo i 45 pedagogů – učitelé soutěžících a klavíristé, kteří hráli se soutěžícími. A přijeli i další hosté a rodiče soutěžících. Porota pracovala v tomto složení: Předseda poroty Květoslava Hasilová ZUŠ T. G. Masaryka Chomutov, členy poroty byli Mgr. Ištván Matejča ZŠ a ZUŠ Liberec, Jabloňová, Šárka Kourková ZUŠ Tanvald a ZUŠ Jablonec nad Nisou, Vladimíra Vydrová ZUŠ Turnov a MgA. Eva Pinkasová ZUŠ Mladá Boleslav, tajemnicí poroty byla Iva Malá, dipl. um. Semily.

Děkuji učitelům a dalším pracovníkům ZUŠ Semily, jak zvládli organizaci soutěže, bylo to náročné i povzbudivé pro další činnost naší ZUŠ.

Jiří Kurfiřt