SOUTĚŽE ZUŠ 2015/2016

Školní kola

4. 2. 2016 čtvrtek 9:00
Celostátní soutěž ZUŠ; Komorní hra s převahou dechových nástrojů; školní kolo

25. 2. 2016 čtvrtek 9:00
Celostátní soutěž ZUŠ; Hra na akordeon (včetně komorní a souborové hry); školní kolo

24. 2. 2016 středa 9:00
Celostátní soutěž ZUŠ; Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů; školní kolo

xx.1. xxxxxx  8:00
Celostátní soutěž ZUŠ; Literárně dramatický obor: Kolektivní projev; školní kolo