OKRESNÍ KOLA

xx. 2. 2016 Turnov a Semily se poradí

Celostátní soutěž ZUŠ; Literárně dramatický obor: Kolektivní projev; okresní kolo; do 28. 2. 2016

23. 2. 2016 úterý
Celostátní soutěž ZUŠ; Komorní hra s převahou dechových nástrojů; okresní kolo; ZUŠ Semily; do 5. 2. 2016

3. 3. 2016 čtvrtek
Celostátní soutěž ZUŠ; Hra na akordeon (včetně komorní a souborové hry); okresní kolo; ZUŠ Semily; do 19. 2. 2016

3. 3. 2016 čtvrtek
Celostátní soutěž ZUŠ; Hra na elektronické klávesové nástroje; okresní kolo; ZUŠ Semily; do 19. 2. 2016

 

8. 3. 2016 úterý
Celostátní soutěž ZUŠ; Komorní hra s převahou smyčcových nástrojů; okresní kolo; ZUŠ Turnov; do 19. 2. 2016 nebude porada se sbory Celostátní soutěž ZUŠ; Soutěžní přehlídka pěveckých sborů; okresní kolo