Ústřední kolo, Turnov, 27. dubna 2018

Celostátní soutěž ZUŠ – Sólový a komorní zpěv
Výsledky žáků ZUŠ Semily

Hubačíková Žaneta

7. kategorie

Žaneta získala čestné uznání.
Žanetě blahopřeji k získání čestného uznání v ústředním kole Celostátní soutěže žáků ZUŠ v sólovém a komorním zpěvu, které se konalo v Turnově od 27. do 29. dubna 2018.
Děkuji paní učitelce Libuši Roudnické za vedení pěvecké třídy a klavíristce Jiřině Beránkové za klavírní spolupráci.

Jiří Kurfiřt