ÚSTŘEDNÍ KOLO NÁRODNÍ SOUTĚŽE ZUŠ

SÓLOVÝ A KOMORNÍ ZPĚV
PÁTEK - NEDĚLE 17. - 19.4. 2015 ZUŠ TURNOV
3. kategorie
Jan Šťastný
získal v ústředním kole krásné
2. místo

 

Děkuji Honzovi za krásné zpívání v okresním, krajském i ústředním kole soutěže a k výsledku blahopřeji jemu i jeho učitelce Libuši Roudnické.
Za klavírní spolupráci děkuji Ivě Malé.


HRA NA BICÍ NÁSTROJE
PÁTEK - NEDĚLE 15. - 17.5. 2015
ZUŠ PRAHA 8, TAUSSIGOVA
7. kategorie
Václav Matěcha
získal v ústředním kole
2. místo

Děkuji Vaškovi za krásné výkony, které ho přivedly přes okresní a krajské kolo celostátní soutěže ZUŠ ve hře na bicí nástroje do ústředního kola. A získat 2. místo mezi nejlepšími z celé České republiky je nádherný úspěch. Václava Matěchu učí pan učitel Tomáš Robert. Oběma blahopřeji a děkuji za reprezentaci školy.

Václav byl přijat na Konzervatoř Jaroslava Ježka, obor bicí.


ČTVRTEK - NEDĚLE 21. - 24. 5. 2015
ZUŠ LIBEREC, FRÝDLANTSKÁ
HRA NA ŽESŤOVÉ DECHOVÉ NÁSTROJE
1. kategorie
MICHAL GECI - TRUBKA
získal v ústředním kole
čestné uznání 1. stupně

Michal postoupil přes okresní a krajské kolo do ústředního kola Celostátní soutěže ZUŠ. Ve své kategorii patřil mezi 20 účastníky mezi nejmladší, a přesto krásně obstál. Děkuji mu za reprezentaci naší školy a k výsledku blahopřeji. Děkuji i jeho učiteli Martinu Farskému a klavíristce Ivě Malé, která Michala doprovázela.


HRA NA DŘEVĚNÉ DECHOVÉ NÁSTROJE
8. kategorie
MATĚJ HŘIB - KLARINET
získal v ústředním kole
1. místo

Že je Matěj výborný klarinetista se mohl každý přesvědčit na koncertech semilské ZUŠ, na jeho samostatných vystoupeních i na koncertech Podkrkonošského symfonického orchestru. Tentokrát byla jeho hra na klarinet oceněna 1. místem v ústředním kole Celostátní soutěže ZUŠ. Matěj hrál i na Koncertu vítězů v neděli 24. května. V lednu Matěj úspěšně vykonal talentové zkoušky na Pražskou konzervatoř. Blahopřeji a děkuji za krásnou hudbu.
Děkuji i jeho učiteli Štefanu Perneckému a za klavírní spolupráci Jiřině Beránkové.

                                                                                      Jiří Kurfiřt