NEPŘEHLÉDNĚTE

 ÚSTŘEDNÍ KOLO CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE ZUŠ
VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE
ZUŠ JANA HANUŠE PRAHA, 19. – 22. KVĚTNA 2022

ŠIMON PLEŠTIL                              HRA NA KLARINET             2. MÍSTO
BARBORA SLAVÍKOVÁ                  HRA NA SAXOFON              2. MÍSTO

Po úspěšném překonání nástrah školního, okresního a krajského kola,
kde se vždy umístili na 1. místě s postupem do dalšího kola,
získali Šimon a Barbora v ústředním kole, kam se sjeli vítězové krajských kol ze všech 14 krajů České republiky, krásné umístění.
Oba učí pan učitel Jan Vávra a na klavír je doprovodila paní učitelka Jana Vávrová. K velkému úspěchu všem blahopřeji, panu učiteli děkuji za výborné pedagogické vedení jeho třídy, paní učitelce děkuji za krásné doprovody

Jiří Kurfiřt, ZUŠ Semily