Výtvarný obor

Výuka výtvarného oboru probíhá v přípravném stupni studia (ve věku 6 až 8 let, vyjímečně i mladší), v I. stupni základního studia (ve věku 8 až 14 let), a v II. stupni základního studia (obvykle ve věku 14 až 18 let). Nadaným žákům je určeno rozšířené studium (obvykle ve věku 11 až 20 let). V případě zájmu lze otevřít také studium pro dospělé.

Základem vzdělávání ve VO jsou výtvarné dispozice žáků, které učitel citlivě rozvíjí. Rozvíjí tak jeho vnímání, myšlení
a vyjadřování, představivost, estetické cítění a tvořivost. Tvoří tak jeho schopnost zacházet s výtvarným jazykem,
s materiálem a s nástrojem. Porozumění výtvarnému jazyku a jazyku výtvarného umění spolu s jeho empatickým prožíváním pomáhá nalézt jeho celoživotní vztah k výtvarné kultuře..
Rozvíjí tak postup v hledání svého místa v přírodě, ve společnosti a v sobě samém. Vede k osvojení znalostí a dovedností a samostatné výtvarné tvořivosti. Vše může také směřovat v pokračování ve studiu na vyšších stupních uměleckých škol.
V ateliérech naší školy si prohlubuje své schopnosti vyjádření především v kresbě (tužka, rudka uhel, pero,atd.), malbě (tempera, pastel, akvarel, atd.) a v kombinování jejich postupů na různý podklad. 
Plošnou tvorbu si dále ověřuje v prostorové tvorbě z různých materiálů, studijním modelováním a v užité tvorbě, která je zastoupena keramikou.
Seznámí se zde také se základními grafickými technikami (tisk z koláže, monotyp, linoryt, papíroryt, suchá jehla, xeroxová grafika).
Nedílnou součástí výuky je také objektová a akční tvorba a výtvarná kultura, která prochází všemi předměty.
Rádi srdečně přivítáme všechny zájemce o výuku v ateliérech naší školy.