Taneční obor

V tanečním oboru získávají žáci od útlého věku správné pohybové návyky, rozvíjejí rytmické a pohybové vlohy, v neposlední řadě se učí spolupráci ve skupině. Později se žáci seznamují se základy uměleckých tanečních technik. Tanečníky vyučuje paní učitelka Lenka Kováříková  v tělocvičně ZŠ na Komenského náměstí.