Předávání ocenění pedagogickým pracovníkům Libereckého kraje

Předání ocenění Jiřině a Aleši Beránkovým u přiležitosti Dne učitelů