Krajské kolo celostátní soutěže žáků ZUŠ ve hře na kytaru