INFORMACE

Vánoční výstava prací žáků ZUŠ Semily
Předsálí KC GOLF; prosinec 2021
Výstava je přístupná, pokud je KC GOLF otevřen.

Plánované prosincové koncerty ZUŠ, které byly uvedeny v Semilských novinách, se nekonají:
Pomikulášský koncert žáků;
Aula Gymnázia Ivana Olbrachta; úterý 7.12.2021, 18:00 hodin

Vánoční koncert Čekanek a Sedmikrásky;
Husův sbor Semily, pátek 10.12.2021, 18:00 hodin                                              

Adventní koncert orchestrů;
Státní okresní archiv Semily, neděle 12.12.2021, 18:00 hodin                                         

Folklore Classic, Markéta Janoušková housle, Cimbálová muzika Jiřího Janouška;
Koncert Kruhu přátel hudby, Husův sbor Semily; pondělí 13.12.2021, 19:00 hodin

Adventní koncert tanečního oboru;
KC GOLF; úterý 14.12.2021, 18:00 hodin

Vánoční koncert Jizerky,
Kostel sv. Petra a Pavla Semily; pátek 17.12.2021, 18:00 hodin

Vánoční koncert žáků všech oborů;
KC GOLF, úterý 21.12.2021, 18:00 hodin             

Jan Jakub Ryba: Hej mistře, Koledy v úpravě Jiřího Hylmara
Pěvecký spolek Jizeran a další zpěváci a Podkrkonošský symfonický orchestr;
Husův sbor Semily, středa 22. 12.2021, 19:00 hodin

Kostel Navštívení Panny Marie v Bozkově, neděle 26.12.2021, 18:00 hodin

Děkuji za pochopení.
Jiří Kurfiřt, ředitel ZUŠ Semily