KONCERT SE NEKONÁ

23.11.2021. JE ZRUŠEN KONCERT ŽÁKŮ!