ZMĚNY VE VÝUCE

Z DŮVODU ZHORŠUJÍCÍ SE SITUACE OHLEDNĚ COVID-19 se NEBUDOU KONAT HODINY VÝUKY HUDEBNÍ NAUKY
PRVNÍHO, DRUHÉHO, TŘETÍHO, ČTVRTÉHO A PÁTÉHO ROČNÍKU
OD 14. ZÁŘÍ DO 28. ZÁŘÍ 2020.

Ani Jiří Kurfiřt nebude v tomto termínu vyučovat hudební nauku druhého a pátého ročníku.
Výuka přípravné hudební výchovy pro začínající se v pondělí 14. září i 21. září 2020 koná.
O možných změnách budou informace na www.zussemily.cz