VÝUKA OD PONDĚLÍ 24. KVĚTNA 2021

Od pondělí 24. května 2021 může ZUŠ učit bez potvrzení o testu až 10 žáků v učebně. V případě, že by žáků v učebně mělo být více, potřebujeme čestné prohlášení o negativním testu žáka na koronavir od rodičů.

V takovém případě vám čestné prohlášení předají učitelé/učitelky žákovského kolektivu emailem, děkuji za jeho vytištění, vyplnění a váš podpis.
Výsledek testu, který žáci absolvují ve škole (ZŠ, SŠ) v pondělí, platí pro výuku v ZUŠ v pondělí, v úterý a ve středu.

Hudební obor
Výuku zahajují v hudebním oboru hudební nauky, soubory a orchestry.

Sborový zpěv
Sbory budou vyučovat podle pokynů od sbormistryň a sbormistra.

Výtvarný obor
Žáci výtvarného oboru, tanečního oboru budou vyučovat po dohodě s vyučujícími.

Taneční obor
S rodiči žákyň/žáků a se žákyněmi se dohodnou o výuce učitelky tanečního oboru.

Literárně dramatický obor
Pravidla pro účast žáků ve výuce stanoví paní učitelka.

Návod pro žáky
Měj zdravotní roušku (do 15 let) nebo respirátor (od 15 let)
Přijď k hlavnímu vchodu ZUŠ Semily na čas, který máš domluvený se svým učitelem.
Dveře do školy ti otevře učitel nebo jiný pracovník ZUŠ.
Omyj si řádně ruce mýdlem (umyvadla jsou na toaletách) nebo si je vydesinfikuj desinfekcí za vchodem do ZUŠ a jdi k učebně nebo do učebny, podle toho, jak to máte s pedagogem domluvené.
ZUŠ spoléhá na solidní přístup každého, že při příznacích infekční nemoci, která nyní trápí lidstvo, do školy nevstoupí.

Možnost výuky od 11 do 30 žáků ve venkovním prostředí mohou učitelé využít, žáci ale musí přinést potvrzení o tom, že prodělali test s negativním výsledkem. Stačí
čestné prohlášení od rodičů. V takovém případě je potřeba mít vhodné venkovní prostředí a pěkné počasí.

Jiří Kurfiřt