JEDNODUCHÉ POKYNY PRO ŽÁKY A RODIČE OD 9. 9. 2020

 

 

Roušky: do školy vchází žáci s rouškou na ústech a nose, s rouškou se pohybují i po společných prostorách (na chodbě, v šatnách, na toaletách). Po vstupu do učebny jednají podle pokynu vyučujícího.

Hygiena: po vstupu do školy si každý omyje řádně mýdlem ruce (umyvadla na toaletách) nebo si je desinfikuje lihovou desinfekcí (v přízemí)

Rodiče: vstupují do školy jen v naléhavých případech.

Děkuji, Jiří Kurfiřt.