KRAJSKÉ KOLO NÁRODNÍ SOUTĚŽE ZUŠ VE HŘE NA DECHOVÉ A BICÍ NÁSTROJE

Soutěž dřevěných dechových nástrojů probíhala 29. 3. 2012 v ZUŠ Česká Lípa

Příčná flétna – učitel Aleš Beránek
Pavlína Drmlová III. kategorie 3. místo
Pavla Bartoňová IX. kategorie 1. místo s postupem

Klarinet – učitel Štefan Pernecký
Jakub Vít II. kategorie 1. místo
Matěj Hřib VI. kategorie 1. místo s postupem

Saxofon – učitel Jan Vávra
Taras Turkevyč II. kategorie 3. místo
Lukáš Koudelka III. kategorie 2. místo
Anna Máková IV. kategorie  3. místo

Soutěž žesťových a bicích nástrojů probíhala 30. 3. 2012 v ZUŠ Liberec Frýdlantská

Trubka – učitel Martin Farský
Benedikt Břenek I. kategorie 1. místo

Bicí nástroje – učitel Robert Tomáš
Václav Matěcha III. Kategorie 2. místo
Pavel Zouhar IX. Kategorie 2. místo

Všem soutěžícím gratulujeme, postupujícím přejeme hodně úspěchů v ústředním kole. Velké poděkování patří korepetitorům Jiřině Beránkové, Janě Vávrové a Jiřímu Kurfiřtovi za vzornou a precizní spolupráci.

Štefan Pernecký, administrátor