Školné

ŠKOLNÉ MŮŽETE PLATIT

  1. HOTOVĚ V KANCELÁŘI ZUŠ do 16:00 SLOŽENKOU ( úspora času a materiálu ZUŠ )
  2. HOTOVĚ V KANCELÁŘI ZUŠ do 16:00 ( pro zrychlení práce přineste tento předpis, děkuji )
  3. PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM na účet ZUŠ ( UVEĎTE VARIABILNÍ SYMBOL ŽÁKA )
  4. POŠTOVNÍ POUKÁZKOU NA POŠTĚ ( zaplatíte nemalý poplatek )

Školné můžete platit

  1. 1x za pololetí
  2. 2x za pololetí ( září – listopad v 1. pololetí, únor – květen v 2.pololetí)
  3. měsíčně
    bankovní spojení: 70429574/0600


Školné ve školním roce 2017/2018

    měsíčně   pololetně
HUDEBNÍ OBOR (HO)        
přípravný ročník HO 1. pololetí bez nástroje   120,- Kč   600,- Kč
přípravný ročník HO s nástrojem od začátku školního roku   160,- Kč   800,- Kč
základní studium 1. stup. ( 1. až 7. ročník, žáci ZŠ )   280,- Kč   1400,- Kč
základní studium 2. stup. (1. až 4. ročník, středoškoláci, učni )   280,- Kč   1400,- Kč
SBOROVÝ ZPĚV        
přípravný sbor Sedmikráska   60,- Kč   300,- Kč
přípravný sbor Čekanky   80,- Kč   400,- Kč
Jizerka, dětský pěvecký sbor   160,- Kč   800,- Kč
         
VÝTVARNÝ OBOR        
přípravné ročníky 1. a 2. ( 1. a 2.třída ZŠ )   150,- Kč   750,- Kč
základní studium 1. stup. ( 1. až 7. ročník, žáci ZŠ – 3. až 9. třída )   150,- Kč   750,- Kč
základní studium 2. stup. ( 1. až 4. ročník, středoškoláci, učni )   150,- Kč   750,- Kč
TANEČNÍ OBOR        
přípravný ročník pro předškolní děti   60,- Kč   300,- Kč
přípravný ročník pro začínající žáky ze ZŠ ( 1. a 2. třída )   80,- Kč   400,- Kč
základní studium 1. stup. ( 1. až 7. ročník, žáci ZŠ – 3. až 9.třída )   150,- Kč   750,- Kč
základní studium 2. stup. ( 1. až 4. ročník, středoškoláci, učni )    150,- Kč   750,- Kč
LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
       
přípravný ročník LDO pro začátečníky ( 6 – 8 let )   80,- Kč   400,- Kč
základní studium 1. stup. ( 1. až 6. ročník, žáci ZŠ – 4. až 9.třída )   150,- Kč   750,- Kč
základní studium 2. stup. ( 1. až 4. ročník, středoškoláci, učni )   150,- Kč   750,- Kč


Žáci, kteří navštěvují na ZUŠ  2  nebo více oborů, budou mít 50% slevu na druhém a třetím finančně nejnáročnějším oboru. Například žák, který se učí hrát na klavír (1400,- Kč) a zároveň navštěvuje výtvarný obor (750,- Kč), bude platit 1400,- Kč za výuku klavíru a 375,- Kč za výtvarný obor.

Ve všech oborech mohou studovat i plnoletí. Pokud studují a nemají příjem, je školné shodné s výše uvedeným školným. Dospělí s příjmem platí dvojnásobné školné. Chci, aby všechny děti mohly studovat na ZUŠ v Semilech bez ohledu na sociální situaci rodiny. Proto je možné požádat o slevu na formuláři, který dostanete v kanceláři ZUŠ.

Upozorňuji dále na závěrečnou část přihlášky, kterou se zavazujete uhradit školné. Další dotazy zodpoví učitelé nebo já.

Jiří Kurfiřt, ředitel ZUŠ Semily