Školné pro školní rok 2022/2023

Školné pro školní rok 2022/2023 bylo zvýšeno o většiny oborů o 10 Kč měsíčně, u individuální výuky hudebního oboru o 20 Kč měsíčně.

Přípravná hudební výchova – mateřské školy, předškolní 400,- Kč
Přípravná hudební výchova 700,- Kč
Přípravná hudební výchova + nástroj týdně od začátku šk. roku 900,- Kč
Hudební obor – základní studium 1. a 2. stupeň  1600,- Kč
Výtvarný obor – přípravné i základní studium 1. a 2. stupeň  850,- Kč
Příprava tanečního oboru - mateřské školy, předškolní  350,- Kč
Příprava tanečního oboru – 1. a 2. třída ZŠ 500,- Kč
Taneční obor – základní studium 1. a 2. stupeň  850,- Kč
Přípravný ročník literárně dramatického oboru 500,- Kč
Literárně dramatický obor – základní studium 1. a 2. stupeň 850,- Kč
Sedmikráska 350,- Kč
Čekanky 500,- Kč
Jizerka – základní studium 1. a 2. stupeň  900,- Kč

Studium pro dospělé – dvojnásobek školného v základním studiu

Žákům, kteří se v ZUŠ Semily věnují více oborům, bude ve školním roce 2022/2023 poskytnuta poloviční sleva za druhý i třetí finančně nejnáročnější obor. Například žák, který se učí hrát na klavír

(školné 1600,- Kč) a zároveň navštěvuje výtvarný obor (školné 850,-Kč), zaplatí za výuku klavíru 1600,- Kč a 425,- Kč za výtvarný obor apod.

O slevu na školném ze sociálních důvodů mohou rodiče zažádat písemně.  Formulář na podání žádosti dostanete v kanceláři nebo v ředitelně ZUŠ.

Prosím, nezneužívejte možnosti žádat slevu, ale v případě, že jste nyní ve špatné finanční situaci, se nestyďte o slevu hlásit. Možnost studovat na ZUŠ za to stojí, nechci, aby žáci končili studium ze sociálních důvodů. Studium na ZUŠ není přepych. V případě finančních problémů, které by vám neumožňovaly platbu školného, obraťte se přímo na ředitele ZUŠ. Řešení se určitě najde. Upozorňuji dále, že jednou z povinností zákonných zástupců žáků ZUŠ je ale včas školné zaplatit.

 Jiří Kurfiřt, ředitel ZUŠ Semily