ZUŠ Semily bude od 16. března 2020 do odvolání zavřená

Žáci,
rádi jsme vás učili před jarními prázdninami, rádi vás budeme učit po „karanténě.“

Nebezpečná nemoc, která se šíří světem, vyžaduje odpovědnost a pokoru. Poslouchejte, prosím, všechna doporučení, vyhovte zákazům, které vám mohou být proti srsti, těšíme se na další spolupráci.

Děkuji rodičům, že se po dobu nutnou na odvrácení nebezpečné nemoci, budou odpovědně starat o své děti, blízké i o své spoluobčany.

ZUŠ Semily nebude od 16. března 2020 vyučovat v hudebním oboru hru na hudební nástroje, sólový zpěv a sborový zpěv (sbory Sedmikráska, Čekanky a Jizerka), nebude vyučovat ani výtvarný, taneční a literárně dramatický obor.

Učitelky, učitelé i ředitel ZUŠ Semily

Prosím rodiče i žáky: do odvolání nevstupujte do budovy ZUŠ Semily. Děkuji. Jiří Kurfiřt